ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ไทยเป็นเจ้าภาพแคมป์วิทย์เอเชียมีนักวิทย์รางวัลโนเบลร่วมงาน

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

ไทยเป็นเจ้าภาพจัด Asian Science Camp ๒๐๑๕ ดึงนักวิทย์-คณิต รางวัลโนเบล มาให้ประสบการณ์เด็กรุ่นใหม่

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัด Asian Science Camp ๒๐๑๕ ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร และศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ ๒-๘ ส.ค. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานและทรงบรรยายนำในพิธีเปิด Asian Science Camp ๒๐๑๕ ในวันที่ ๓ ส.ค.๒๕๕๘

ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) กล่าวว่า โครงการ Asian Science Camp จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๙ ที่ประเทศไทย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และพบกับนักวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สาขาต่างๆ ที่ได้รับรางวัลโนเบล เช่น Yuan T Lee สาขาเคมี Valadimir Voevodsky สาขาคณิตศาสตร์ เป็นต้น รวมทั้งได้เชิญ ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์อาวุโส มาร่วมบรรยายกับนักวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาขาต่างๆ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานให้แก่นักเรียนที่ร่วม Asian Science Camp และนักเรียนยังมีโอกาสได้สัมผัสกับนักวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชั้นนำของโลก อย่างใกล้ชิดด้วย

การจัด Asian Science Camp จะมีประเทศที่เข้าร่วมจากทั่วทวีปเอเชียและแปซิฟิก มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาน ๒๗๐ คน โดยประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพ ได้โควตาในการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมจำนวน ๔๐ คน โดยจะแบ่งให้มูลนิธิ สอวน.คัดเลือก จำนวน ๑๐ คน สวทช.คัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) จำนวน ๑๐ คน สมาคมวิทยาศาสตร์คัดเลือกนักเรียนโครงการ Thai Science Camp จำนวน ๑๐ คน และ สสวท. คัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) จำนวน ๑๐ คน

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/b ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก