ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เพิ่มสอนอาชีวะการโรงแรมสร้างคนรับเออีซี

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

กระทรวงท่องเที่ยวร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันสร้างหลักสูตรอาชีวะการโรงแรม และการท่องเที่ยว สร้างคนรับเออีซี เปิดสอนปีการศึกษา ๒๕๕๘

นายอักกพล พฤกษะวัน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กระทรวงได้ตั้งคณะทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) ผลักดันหลักสูตรการพัฒนาบุคคลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน ๒ สาขา ได้แก่ ภาคการโรงแรมและบริษัทนำเที่ยวตามมาตรฐานอาเซียน บรรจุเข้าหลักสูตรโรงเรียนอาชีวศึกษาทั้ง ๑๐๒ แห่งทั่วไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีความรู้ความสามารถรองรับความต้องการภาคธุรกิจโรงแรมในประเทศ รวมถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ปลายปี ๒๕๕๘

ทั้งนี้ ได้บรรจุในหลักสูตรภาคการโรงแรม ๔ ตำแหน่ง ได้แก่ พนักงานต้อนรับ แม่บ้าน ผู้บริการอาหารและเครื่องดื่ม และผู้ปรุงอาหาร และหลักสูตรบริษัทนำเที่ยว นำร่องอาชีพมัคคุเทศก์ จะเริ่มดำเนินการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๘

“การพัฒนาหลักสูตรระดับอาชีวศึกษาจะย่นระยะเวลาการผลิตบุคลากรออกสู่ตลาดแรงงาน เพราะเรียนควบคู่กับการปฏิบัติ ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรีเหมือนที่ผ่านมา ผู้ที่จบหลักสูตรจะได้รับในประกันหลักสูตร สามารถใช้เป็นใบเบิกทางทำงานได้ทั่วอาเซียน” นายอักกพลกล่าว

จากการสำรวจ พบว่า ภาคการท่องเที่ยวกำลังขาดแคลน ๔ ตำแหน่งงานดังกล่าวในภาคการโรงแรมอย่างหนัก โดยในปีหน้าจะมีความต้องการประมาณ ๑.๘ แสนอัตรา

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก