ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ไทยจับมืออินโดนีเซียจัดสมรรถนะวิชาชีพสปาอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

สปาไทยเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวกลุ่มดูแลสุขภาพที่นักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความนิยมเข้ารับบริการ เนื่องจากการบริการแบบคนไทยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ในโอกาสที่ ๑๐ ชาติอาเซียนจะรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจในปี ๒๕๕๘ การสร้างมาตรฐานสปาอาเซียน ถือเป็นภารกิจที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน

นายกรด โรจนเสถียร นายกสมาคมสปาไทย กล่าวว่าสมาคมได้ร่วมมือกับสมาคมสปาประเทศอินโดนีเซียวางกรอบความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ส่งเสริมธุรกิจสปา โดยจัดสมรรถนะวิชาชีพสปาใน ๕ ตำแหน่งหลัก ได้แก่ ๑) ผู้ช่วยเทอราปิส ๒) เทอราปิส ๓) พนักงานต้อนรับ ๔) ผู้ฝึกอบรมสปา และ ๕) ผู้จัดการสปา เพื่อกำหนดระดับสมรรถนะความรู้ความสามารถให้กับพนักงานสปาทุกระดับ ให้มีความชัดเจน สามารถเทียบระดับความรู้ความสามารถระหว่างชาติสมาชิกอาเซียน ด้วยความเชื่อมั่นว่าวิธีดังกล่าวช่วยสร้างขวัญกำลังใจ วางแผนการเติบโตในสายงานตนเอง ให้สามารถเคลื่อนย้ายการทำงานระหว่างประเทศในมาตรฐานเดียวกัน

สาเหตูที่ไทยนำร่องร่วมมือกับอินโดนีเซียเนื่องจากเป็นประเทศที่มีศาสตร์และความรู้ด้านสปาใกล้เคียงกับประเทศไทย โดยทั้งสองประเทศถือเป็นผู้นำด้านสปาในภูมิภาค ซึ่งความร่วมมือสร้างมาตรฐานในครั้งนี้เตรียมเสนอคณะกรรมการวิชาชีพอาเซียน เพื่อพิจารณาหลักสูตรพร้อมประกาศเป็นมาตรฐานที่ใช้สำหรับสมาชิกอาเซียนต่อไป นายกรดกล่าว

การร่วมมือกับอินโดนีเซียครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างมาตรฐานด้านสปาแบบครบวงจร ทั้งรูปแบบ การสร้างมาตรฐาน การสร้างระดับการเรียน การสอนหลักสูตรกลางให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถเทียบระดับกันได้ เมื่อสมาชิกอาเซียนนำมาตรฐานสปาอาเซียนไปใช้ร่วมกันแล้ว จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายการทำงานของบุคลากรด้านวิชาสปาทั้ง ๑๐ ชาติเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก