ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เอกชนเตรียมเปิดโรงเรียนโรงแรมแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรไทยและอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

รัฐบาลไทยตั้งเป้าหมายรายได้ท่องเที่ยวไทยในปี ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๒.๒ ล้านล้านบาท โดยรวมรายได้จากคนไทยเที่ยวในประเทศและคนต่างชาติเที่ยวไทย ซึ่งต้องเตรียมพร้อมสาธารณูปโภคและบุคลากรรองรับอย่างเพียงพอ

นายอักกพล พฤกษะวัน รองประธานเดอะรีเจนท์กรุ๊ป อดีตที่ปรึกษาระดับ 11 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ทท) ปํจจุบันรองประธานเครือรีเจนท์กรุ๊ป เปิดเผยถึง โครงการจัดตั้งสถาบันสอนด้านการโรงแรม ภายใต้ชื่อ โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวนานาชาติ รีเจนท์ ชะอำ ในฐานะกรรมการผู้จัดการโรงเรียนอีกตำแหน่ง โดยหลักสูตรที่เปิดสอนจะมีระยะเวลา ๙ เดือน หลังจากเรียนจบแล้วสามารถทำงานในภาคท่องเที่ยวได้ทันที

นายอักกพลฯ มองเห็นแนวโน้มการท่องเที่ยวไทยที่เติบโตเร็วมาก ในปี ๒๕๕๗ ยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติเติบโตร้อยละ ๑๕-๒๐ โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวเอเชีย ซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ ๖๐-๗๐ ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาไทย ส่วนนักท่องเที่ยวยุโรปมีสัดส่วนร้อยละ ๒๕ สำหรับภาคโรงแรม มียอดโรงแรมจดทะเบียนกว่า ๑.๓ หมื่นแห่งทั่วประเทศ มีห้องพักรวมกัน ๕.๔๘ แสนห้อง เป็นยอดการเติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ จึงทำให้มีความต้องการบุคลากรที่เป็นแรงงานฝีมือไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านคน ซึ่งบุคลากรที่จะมาทำงานในภาคนี้มักจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไปเรียนด้านการท่องเที่ยวในมหาวิทยาลัยเพื่อทำงานระดับบริหาร

เดอะรีเจนท์ กรุ๊ป มีแนวคิดตั้งโรงเรียนขึ้นมาโดยมีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางฝึกบุคลากรเข้าสู่ภาคโรงแรมของภาคตะวันตก รวมถึงรองรับบุคลากรจากอาเซียนที่จะเข้ามาฝึกอบรมในอนาคต

บุคลากรที่ขาดแคลนสูง ได้แก่ กลุ่มพนักงานต้อนรับ แม่บ้านที่จะดูแลห้องพัก พนักงานดูแลด้านอาหาร และพนักงานในครัว โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นจะเน้นฝึกอบรมให้บุคลากรสามารถเข้าทำงานในโรงแรมได้ทันที ปัจจุบันมีโรงเรียนการโรงแรมที่ฝึกอบรมบุคลากรระดับแรงงานฝีมือเช่นนี้น้อยมากเมื่อเทียมกับสถาบันการศึกษาที่สอนเพื่อไปเป็นระดับบริหาร

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก