ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เร่งแก้วิกฤตขาดนักแปลเฉพาะทางตอบสนองประชาคมอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

ธุรกิจงานแปลร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสร้างบุคลากรรองรับงานแปลที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

นางพนิตนันท์ สนิทประชากร ประธานบริษัทเอ็คโค่ คอมมิวนิเคชั่นส์ เปิดเผยว่า ธุรกิจการแปลและทำงานต้นฉบับให้เป็นภาษาท้องถิ่น หรือโลคัลไลเซชั่น (Localization) เติบโตได้ดีในปีนี้ เนื่องจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนทำให้บริษัทต่างชาติต้องการขยายธุรกิจเข้ามาในภูมิภาคนี้ ประเทศไทยมีความน่าสนใจเพราะทำเลที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางในภูมิภาคมีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและต้นทุนไม่แพงเท่าสิงคโปร์ ขณะที่บริษัทโลคัลไลเซชั่นจากสหรัฐและยุโรปประมาณ ๓ ราย มีความสนใจที่จะขยายธุรกิจมาเมืองไทย เพื่อใช้เป็นประตูสู่อาเซียน

จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นมากดังกล่าว ส่งผลให้จำนวนบุคลากรด้านโลคัลไลเซชั่นไม่เพียงพอ โดยเฉพาะกลุ่มนักแปล วิศวกร และผู้จัดการโครงการ ซึ่งเป็นที่ต้องการมาก ขณะที่สถาบันการศึกษาผลิตบุคลากรไม่ทัน เพราะกว่าจะเปิดหลักสูตรใหม่ ๆ ต้องใช้เวลาหลายปี

นางพนิตนันท์กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เร่งสร้างบุคลากรเองในรูปแบบต่าง ๆ เนื่องจากการแปลยุคปัจจุบันเป็นงานแปลทางธุรกิจมากขึ้น เช่น ต้องการนักแปลด้านการแพทย์ ต้องปรับวิธีมาใช้ผู้ที่มีความรู้ในสาขาใกล้เคียงและภาษาอังกฤษมาอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้ทำงานแปลเฉพาะทาง

นอกจากนี้ได้หารือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันโลคัลไลเซชั่นอินสติติวท์ของสหรัฐ ถึงแนวคิดที่จะเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร เพื่อให้คนในอาเซียนที่สนใจงานด้านโลคัลไลเซชั่นมาเรียน รวมทั้งบริษัทเอคโค่ ฯ มีแผนจะปรับหลักสูตรวิชาเลือกที่ทำร่วมกับจุฬา ฯ ในปีการศึกษาหน้า เพื่อรองรับงานในอนาคต ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ ก่อสร้าง รวมทั้งสินค้าต่าง ๆ ที่จะจัดจำหน่ายในหลายประเทศอาเซียน

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก