ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ไทยร่วมกับออสเตรเลียยกระดับมาตรฐานวิศวกรรม

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

ไทยเร่งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิศวกรรม พร้อมร่วมมือกับออสเตรเลียยกระดับบัณฑิตไทยทำงานข้ามชาติ

ผศ. ดร. สมชัย หิรัญวโรดม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังประสานงานกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อผลักดันกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศได้ดำเนินการจัดทำ เพื่อเป็นมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาวิศวกรรมสำหรับสถาบันอุดมศึกษา โดยอยู่ระหว่างเสนอให้ สกอ. พิจารณา ซึ่งคาดว่า สกอ. จะ รับรองและประกาศใช้ในเร็ว ๆ นี้

นอกจากนี้จะเร่งประสานงานกับสภาวิศวกรซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพหลักที่ออกใบประกอบวิชาชีพ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อทำให้วิศวกรไทยเป็นที่ยอมรับของนานาชาติและได้รับการรับรองให้สามารถทำงานในต่างประเทศได้

ดร.ธิดารัตน์ บุญศรี อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจอมเกล้าธนบุรี ( มจธ.) กล่าวว่า มจธ. ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวูลองกอง ของออสเตรเลีย ที่โดดเด่นด้านนวัตกรรมและวิศวกรรม จัดทำหลักสูตรนานาชาติร่วมกัน รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานยุคประชาคมอาเซียน ซึ่งบัณฑิตที่จบหลักสูตรนี้สามารถขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพื่อทำงานในประเทศต่าง ๆ ได้ เช่น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศต่าง ๆ ในยุโรป ญี่ปุ่น และสิงคโปร์

ขณะที่ นายโรบิน คิง อาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย และอดีตนายกสภาวิศวกรออสเตรเลีย กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำกรอบมาตรฐานวิชาชีพแห่งชาติสาขาวิศวกรรมว่ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิทางการศึกษาของออสเตรเลียค่อนข้างยืดหยุ่น สามารถเชื่อมโยงจากกรอบคุณวุฒิวิชาชีพหนึ่งที่มีความคล้ายคลึงกัน โดยได้รับการรับรองจากรัฐบาลและในระดับสากล ขณะนี้ออสเตรเลียยังขาดบุคลากรด้านนี้อีกมาก หากวิศวกรไทยได้ตามมาตรฐานนี้ก็สามารทำงานในออสเตรเลียได้

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก