ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เตรียมมอบรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีแก่ครูอาเซียนในปี ๒๕๕๘

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

ศธ.เตรียมจัดงานการมอบรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” เปิดโอกาสให้ครูประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการเสนอชื่อ ให้ประเทศละ ๑ คนเท่านั้น

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ใน พ.ศ.๒๕๕๘ คุรุสภาและ ศธ.จึงเห็นสมควรเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาของพระองค์ และขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดให้มีการมอบรางวัลนานาชาติ โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อว่ารางวัลว่า รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี "Princess Maha Chakri Award" โดยรางวัลนี้จะมอบให้แก่ครูผู้ทุ่มเทปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่น อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในวงกว้างต่อการศึกษา และพัฒนาคนจากประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศละ ๑ คน ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลจะได้รับเหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลละ ๑๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ

ปลัด ศธ.กล่าวต่อว่า รางวัลนี้เปิดโอกาสให้ครูจากประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัล โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกจาก ศธ.ในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม สำหรับการคัดเลือกตัดสินในส่วนของประเทศไทยนั้นจะดำเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เบื้องต้นจะให้หน่วยงานคัดเลือกเสนอชื่อหรือครูสมัครเองจังหวัดละ ๑๑๒ คน จากนั้นเสนอรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกประมาณกว่า ๒,๐๐๐ คนมาพิจารณาในระดับประเทศ โดย ศธ.จะพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ ๒๐ คน และจะคัดเลือกให้เหลือ ๓ คนสุดท้ายเสนอให้คณะกรรมการมูลนิธิฯ ตัดสินหาผู้เข้ารับรางวัลเพียง ๑ คน โดยจะพระราชทานรางวัลในช่วงประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ อย่างไรก็ตาม รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลใหญ่เท่าที่เคยมีมาเพื่อมอบให้แก่ครูผู้ทุ่มเทปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่น และจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ครูทั่วไปด้วย

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก