ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กทม. เตรียมเปิดโรงเรียนสอนแม่ค้ารับเออีซี

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

กทม.เตรียมปรับปรุงตลาดเพื่อชุมชน พร้อมเปิดโรงเรียนสอนแม่ค้าแผงลอย รับเออีซี

นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม. ได้สัมมนาเพื่อร่างกรอบการปฏิบัติเรื่องอาเซียน โดยกระจายแนวทางพัฒนา กทม. สู่การเป็นมหานครอาเซียนทั้ง 7 ด้าน ลงไปสู่การปฏิบัติทันที การพัฒนาทั้ง7 ด้านของ กทม.ประกอบด้วย ๑) ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ๒) ดึงดูดนักท่องเที่ยวมุสลิม จำหน่ายและผลิตอาหารฮาราล สอนภาษมลายูและอาราบิค ๓) ศูนย์กลางการบริการด้านการแพทย์และการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ๔) พัฒนาการท่องเที่ยวหลากหลาย ๕) การบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ ๖) การคมนาคมสะดวก: สร้างรถไฟฟ้าระบบขนส่งแบบรางขนาดเล็ก และสร้างจุดเชื่อมต่อระบบคมนาคม รถไฟฟ้า รถเมล์ รถยนต์ แท็กซี่ เรือ ๗) กรุงเทพ ฯ เป็น Friendly City ด้านภาษา จัดทำแผนที่ ป้ายบอกทาง รวมทั้งเมนูอาหารของผู้ค้ารายย่อย และจุดให้ข้อมูลทั้งไทยและอังกฤษ ทั่วกทม.

กทม. มีแผนจะปรับปรุงตลาดให้มีมาตรฐานและความสะอาด เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และตระหนักถึงวัฒนธรรมชุมชน ปัจจุบันตลาดในสังกัด กทม. มีอยู่ ๑๓ ตลาด และตลาดเอกชนอีกกว่า ๘๐ ตลาด ทั้งนี้ กทม. มีแนวคิดจะสร้างเป็นตลาดชุมชนให้ครบทั้ง ๕๐ เขต

นอกจากนี้ เตรียมจะเปิดโรงเรียนเพื่อให้ได้ความรู้ด้านการบริหารจัดการสำหรับพ่อค้าแม่ขายรายย่อย เช่น หาบเร่แผงลอยด้วย

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก