ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงต่างประเทศติวเข้มทูตเรียนรู้ข้อมูลอาเซียนถูกต้อง

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

กระทรวงการต่างประเทศเชิญทูต ๙ ประเทศเรียนรู้เรื่องอาเซียน เพื่อให้รู้ข้อมูลถูกต้อง

นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า สถาบันกำลังจัดอบรมหลักสูตรนานาชาติเรื่องอาเซียนสำหรับนัการทูตต่างประเทศ โดยมีตัวแทนนักการทูตจากประเทศต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของโลก ๙ ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ตุรกี อาร์เจนติน่า ศรีลังกา ปากีสถาน มัลดีฟส์ แทนซาเนีย และญี่ปุ่น เข้าร่วมการอบรม

โครงการนี้เป็นการอบรมตัวแทนจากหลากหลายภูมิภาค (Inter-Regional) เรื่องอาเซียนพร้อมกันครั้งแรกของไทย และเป็นการอบรมที่ได้รับการตอบรับดีมาก เนื่องจากต่างชาติมองไทยในฐานะประตูสู่อาเซียน

การอบรมมีระยะเวลาทั้งสิ้นสามสัปดาห์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนเป็นวิทยากร และมีการลงพื้นที่ภาคสนามที่จังหวัดเชียงราย เพราะเป็นหัวเมืองสำคัญที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน เป็นระเบียงเศรษฐกิจสำคัญทางด้านเหนือของไทยที่สามารถเชื่อมต่อไปยังพม่า และลาว

นายธีรวัฒน์ฯ กล่าวอีกว่า สถาบันยังได้ทยอยเปิดสอนภาษาต่าง ๆ ในประเทศอาเซียนให้แก่ข้าราชการ โดยจะเปิดสอนหลักสูตรละ ๘๐-๑๐๐ ชั่วโมง ทั้งนี้จาการสำรวจพบว่าภาษาที่ข้าราชการสนใจเรียนมากที่สุดได้แก่ บาฮาซา เนื่องจากสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทั้งชาวอินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน มีจำนวนผู้ที่สามารถติดต่อสื่อสารได้มากกว่า ไวยากรณ์บาฮาซาไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีตัวเขียนเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้ง่ายต่อการเรียน

อย่างไรก็ตาม สถาบันต้องการสนับสนุนให้ข้าราชการไทยมีการพัฒนาทักษะภาษาของประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกันมากกว่า เช่น ภาษาพม่าเพราะมีแรงงานพม่าเข้ามาทำงานในไทยเป็นจำนวนมาก ภาษากัมพูชาเพราะจะได้ทราบถึงรากศัพท์ของคำไทยบางคำ รวมทั้งภาษาลาวที่อาจใช้คำไทยได้แต่ก็มีความหมายต่างออกไปเมื่อใช้ในประเทศลาว

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก