ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เสนอเปิดทีวี ๒ ภาษาเพิ่มทักษะอังกฤษเด็กไทย

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

สถาบันรามจิตติแนะทำทีวี ๒ ภาษา เพิ่มทักษะ ชี้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนไม่พอก้าวสู่อาเซียน

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ที่ปรึกษาสถาบันรามจิตติ กล่าวว่า แม้ปัจจุบันจะมีการเปิดหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ก็เชื่อว่าไม่น่าจะช่วยให้เด็กไทยมีภาษาอังกฤษพร้อมสำหรับสื่อสารเมื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้ สังเกตว่าการสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านมาเพื่อการสอบวัดผล ยังไม่ได้สอนเพื่อให้เด็กเอาไปใช้ได้จริง

“ปัจจุบันภาษาอังกฤษยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของเด็ก เราต้องทำให้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเด็ก เช่น การทำช่องทีวี ๒ ภาษา เพื่อให้เด็กได้คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษจากการรับชมรายการต่าง ๆ มากขึ้น” นายอมรวิชช์กล่าว

การทำช่องทีวิ ๒ ภาษา เป็นการลงทุนด้วยงบประมาณมหาศาลซึ่งภาครัฐไม่ควรลงทุนแต่ฝ่ายเดียว ทั้งนี้ภาครัฐและเอกชนควรร่วมกันหนุนให้เกิดทีวี ๒ ภาษาขึ้น ภาคเอกชนที่เป็นเจ้าของสถานี ควรนำเสนอรายการที่จะช่วยให้เด็กคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษมากขึ้น

ทั้งนี้ภาษาไม่ใช่เพียงสิ่งเดียวที่เด็กไทยต้องรู้ ต่อไปควรมีวิชาประวัติศาสตร์อาเซียนบรรจุเข้าไปในระบบด้วย เป็นประวัติศาสตร์ความเป็นมาและชีวิตความเป็นอยู่ของคนแต่ละชาติ เพื่อให้คนใจเข้าใจชาติอื่นมากขึ้น รวมทั้งการถ่อมตัวและกลมกลืนกับชาติอื่นด้วย

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก