ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ออสเตรเลียร่วมมือไทยยกคุณภาพอาชีวศึกษา

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

ออสเตรเลียร่วมมือไทยสร้างหลักสูตรอาชีวะท่องเที่ยว ยานยนต์ สถานศึกษาสองประเทศหาคู่ขยายสาขารับอาเซียน

นายจอมพงศ์ มงคลวนิช นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยเปิดเผยภายหลังหารือกับสำนักงานข่าหลวงและผู้แทนจากสถาบันการศึกษาจากประเทศออสเตรเลียว่าทางออสเตรเลียสนใจร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอาชีวะของไทยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยให้ได้มาตรฐานสากล รองรับตลาดนักศึกษาจากประเทศกลุ่มอาเซียน โดยออสเตรเลียเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับอาชีวศึกษาของอาเซียนได้

ในเบื้องต้นจะนำร่องพัฒนาหลักสูตร ๓ สาขาที่ไทยมีศักยภาพคือ สาขาการบริการ สาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว และสาขายานยนต์ และหากประสบความสำเร็จ ก็จะใช้เป็นตัวอย่างเพื่อขยายความร่วมมือไปยังประเทศอื่นในอาเซียนต่อไป เช่น พม่า นอกจากนี้ยังมีแผนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาระหว่างกันด้วย

นายจอมพงศ์กล่าวต่อว่า ขณะนี้มีสถาบันการศึกษาจากประเทศออสเตรเลียจำนวนมากสนใจเข้ามาขยายสาขาในเมืองไทยกับพันธมิตรสถาบันการศึกษาในเมืองไทยในลักษณะการร่วมลงทุน นอกจากนี้สถาบันการศึกษาจากประเทศจีนก็สนใจทำตลาดการศึกษาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการช่วยทำหลักสูตรการเรียนการสอน การสอนภาษาจีน การส่งนักศึกษาจีนเข้ามาฝึกงาน และมอบทุนการศึกษาให้เด็กไทยไปเรียนที่ประเทศจีน โดยเฉพาะในภาคการบริการ ท่องเที่ยว ค้าปลีก ที่กำลังขยายตัวตามความต้องการของตลาด

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก