ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ม. พระจอมเกล้า ลาดกระบัง สร้างเครือข่ายทั่วภูมิภาค

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง รุกขยายเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วอาเซียน นำร่องช่วยลาวเปิดหลักสูตร

น.ส.ธนวรรณ พิณรัตน์ ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังเตรียมการสร้างเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยทั่วทั้ง ๑๐ ประเทศอาเซียน โดยให้ อาจารย์เดินทางไปสานสัมพันธ์เพื่อสร้างความร่วมมือต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ความรู้ และการวิจัย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ได้นำร่องสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเป็นแห่งแรก โดยคณะเข้าไปช่วยวางหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมโทรคมนาคม

“สิ่งที่ได้จากความร่วมมือคือ ภาพลักษณ์ความเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้นำในหลักสูตรวิศวกรรม และในอนาคตก็สามารถสร้างความร่วมมือด้านอื่นต่อไปได้ “น.ส.ธนวรรณกล่าว

ขณะเดียวกัน คณะยังมุ่งเน้นสร้างความแข็งแกร่งให้บุคลากรภายใน เพื่อให้มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เช่น การร่วมมือกับผู้ประกอบการเพื่อผลิตคุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ และให้บัณฑิตได้ฝึกงานในสถานประกอบการ

น.ส.ธนวรรณ กล่าวอีกว่า คณะยังให้ความสำคัญกับเรื่องการผลิตนักวิจัยและนวัตกรรมสู่อาเซียนด้วย โดยเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักคิดค้นวิเคราะห์และทำอะไรใหม่ ๆ ด้วยตัวเอง รวมทั้งยังสนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์พัฒนานวัตกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก