ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เอกชนไทยตื่นตัวเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

บริษัทจ้างมหาวิทยาลัยติวเข้มพนักงานเน้นรู้วัฒนธรรมเพื่อนบ้านรับกระแสประชาคมอาเซียน โดยพม่ามาเป็นอันดับหนึ่ง

นายเทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยภาษาและ วัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ขณะนี้มีบริษัทจำนวนมากติดต่อให้สถาบันจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นแก่พนักงาน โดยเน้นเรื่องวัฒนธรรมของเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ซึ่งหลักสูตรเกี่ยวกับพม่ามีมากที่สุด เพราะเอกชนสนใจอยากเข้าไปทำธุรกิจในพม่ากันมาก ทั้งเอกชนรายเล็ก และรายใหญ่ โดยเฉพาะงานสายปิโตรเลียม และธุรกิจบริการด้านสาธารณสุขที่ต้องการรู้จักพม่าอย่างมาก

ทั้งนี้ ความเข้มข้นของเนื้อหาการอบรมขึ้นอยู่กับความต้องการของบริษัท

การอบรมจะใช้เวลา ๑-๒ วัน บริษัทส่วนใหญ่ต้องการรู้ว่าเพื่อนบ้านมีนิสัยใจคออย่างไร มีความเชื่อและเคารพบูชาอะไรบ้าง สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ รวมถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เช่น หากจะซื้อของไปฝากคนพม่าที่เจรจาธุรกิจด้วย ควรซื้ออะไรไปให้จึงจะชอบ ขณะที่เรื่องภาษามีความต้องการน้อยกว่าเรื่องวัฒนธรรม เพราะบริษัทตระหนักดีว่าการเรียนเรื่องภาษาเพื่อนบ้านต้องใช้เวลา จึงต้องการเพียงระดับพื้นฐาน เช่น การทักทาย หรือประโยคที่จำเป็นต้องรู้ ซึ่งสามารถแทรกเข้าไปในการอบรมเรื่องวัฒนธรรมได้ แต่ก็เริ่มมีผู้สนใจมาเรียนภาษาเพื่อนบ้านมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ต้องทำงานกับคนในประเทศเพื่อนบ้าน

การที่ภาคอุตสาหกรรมเดินเข้ามาหาสถาบันสะท้อนว่าภาคอุตสาหกรรมต้องการรู้เรื่องวัฒนธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานความเข้าใจเพื่อนบ้าน แสดงถึงภาคเอกชนขยับเร็วเพราะต้องการวางแผนธุรกิจให้ถูกต้อง และปรับทัศนคติของบุคลากรเพื่อเตรียมตัวรับความเปลี่ยนแปลง นายเทียมสูรย์กล่าว

ปัจจุบันสถาบันฯ มีความพร้อมเรื่องเกี่ยวกับพม่า กัมพูชา เวียดนาม มลายู จีนและอินเดีย รวมทั้งการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ และสอนภาษาอังกฤษให้คนไทย

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก