ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อุดมศึกษาแจกทุนเด็กไทยเรียนอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจัดงบ ๒๓ ล้าน แจกทุนแลกเปลี่ยนอุดมศึกษาอาเซียน ดึงเด็กไทยสนใจเพื่อนบ้าน โดนไร้ข้อผูกมัดและโอนหน่วยกิตได้

น.ส. อาภรณ์ แก่นวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นี้ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ) จะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาเพื่อไปแลกเปลี่ยนกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกไปเรียนที่ประเทศใด คณะใด สาขาใดก็ได้ ระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา จำนวน ๑๐๐ ทุน มูลค่ารวมกว่า ๒๓ ล้านบาท

น.ส.อาภรณ์ กล่าวว่า เกณฑ์การคัดเลือกจะเน้นคุณสมบัติทั่วไปส่วนหนึ่งและคุณสมบัติด้านภาษาอีกส่วนหนึ่ง หากผู้ยื่นขอรับทุนมีพื้นฐานภาษาในประเทศที่ต้องการจะไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เนื่องจากระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษาหรือประมาณ ๔ เดือน สั้นมาก พื้นฐานภาษาท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ จะช่วยต่อยอดความรู้สาขาที่ไปเรียนและวัฒนธรรมได้ง่ายขึ้น

ผู้ได้รับทุนจะได้รับค่าบัตรโดยสารเครื่องบินและค่าใช้จ่ายต่อเดือนทุนละประมาณ ๒ แสนบาท เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ และสามารถโอนหน่วยกิตกลับมายังสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดของตัวเองได้

“เราเน้นการให้ทุนศึกษาแลกเปลี่ยนกับประเทศในกลุ่มอาเซียนมากขึ้น เพื่อให้เด็กไทยรู้จักเพื่อนบ้านของเรามากขึ้นทั้งในเรื่องภาษา วัฒนธรรม ทักษะความรู้ เข้าสู่ประขาคมอาเซียน “น.ส.อาภรณ์กล่าว

สำหรับทุนการศึกษาจำนวน ๒๓ ล้านบาทนั้นถือว่าสูงกว่าการให้ทุนของ สกอ. ไปยังภูมิภาคอื่นของโลกมาก โดยสกอ. ให้ทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังภูมิภาคอื่นอยู่เพียง ๖-๗ ล้านบาทต่อภูมิภาคเท่านั้น

การให้ทุนดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นที่ ๓ ปัจจุบันมีจำนวนผู้ยื่นขอรับทุนเพิ่มขึ้น คิดเป็น ๑.๕ เท่าของจำนวนทุนที่มี หรือราว ๑๕๐ คน จากเดิมที่แทบไม่มีผู้สนใจเลย

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๒ กันยายน ๒๕๕๖
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก