ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กทม.จัดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในระดับสากล

วันที่ลงข่าว: 09/09/13

กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในระดับสากล เพื่อเปิดโลกทัศน์ในการเพิ่มสิ่งอำนวยสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา เป็นประธานเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9

กิจกรรมดังกล่าว สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเพื่อรณรงค์กระตุ้นเตือนให้ประชาชนในสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในทุกพื้นที่ ทั้งพื้นที่สาธารณะ พื้นที่การค้า พื้นที่พักอยู่อาศัย และพื้นที่การจราจร เพื่อให้คนทุกกลุ่ม ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ภายในงานมีการเปิดเวทีพูดคุย หัวข้อ การออกแบบและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และคนทุกช่วงวัย จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ อาทิ นายถวัลย์ วงษ์สวรรค์ อาจารย์ประจำคณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต นายนพปฎล เทือกสุบรรณ อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รวมทั้งการจัดนิทรรศการให้ความรู้ และการฉายวิดีทัศน์เกี่ยวกับความสำคัญของการจัดทำ และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล Universal Design และกิจกรรมในโซนต่าง ๆ เช่น โซนคลินิก เปิดบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะกับผู้พิการและผู้สูงอายุ โซนจัดแสดงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

นอกจากนี้ ยังมีการแจกคู่มือ “สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อทุกคนในสังคม” แก่ผู้ที่ไปร่วมงาน เพื่อช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกตามหลักสากล โดยคู่มือดังกล่าวจัดทำขึ้นจำนวน 50,000 เล่ม ประชาชนที่สนใจสามารถขอรับได้ภายในงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และที่สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 แห่ง

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก