ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดนครสวรรค์ โดยสโมสรโรตารี่บางรักร่วมกับสโมสรโรตารี่นครสวรรค์มอบรถเข็นคนพิการให้กับผู้พิการ จำนวน 40 คัน

วันที่ลงข่าว: 09/09/13

วันที่ 7 ก.ย.56 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ สโมสรโรตารี่ นครสวรรค์ ร่วมกับสโมสรโรตารี่บางรัก ศาสนจักรของเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย และมูลนิธิเซนต์โยเซฟ ได้จัดพิธีมอบรถเข็นคนพิการ จำนวน 40 คัน ให้แก่คนพิการในจังหวัดนครสวรรค์ สืบเนื่องจาก สโมสรโรตารี่บางรัก ศาสนจักรของเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย และมูลนิธิเซนต์โยเซฟ ได้เล็งเห็นความสำคัญของคนพิการในประเทศไทย ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อาจจะเป็นภาระให้คนในครอบครัว

โดยเฉพาะคนพิการที่ยากไร้และด้อยโอกาสที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร สามารถนำรถเข็นที่มอบนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและลดภาระของครอบครัว และส่งเสริมให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง และอาจมีแนวทางให้สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพต่อไปได้

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก