ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พัฒนาสังคมออกหน่วยเคลื่อนที่จังหวัดชลบุรี

วันที่ลงข่าว: 04/09/13

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชน ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ชุมชน

ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายพรชัย ขวัญสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาสังคมออกหน่วยเคลื่อนที่ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนโยบายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเชิงรุก เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยให้บริการประชาชนผู้ประสบปัญหาเดือดร้อนในพื้นที่ชุมชน เพื่อให้เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาทุกข์ยากเดือดร้อนในพื้นที่ ภายในงานได้จัดกิจกรรมซึ่งประกอบไปด้วย การมอบทุนการศึกษาเด็ก 40 ทุน ๆ 1,00 บาท จำนวน 80 ราย มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว 40 ราย มอบรถเข็นคนพิการ 5 คัน การจัดนิทรรศการ การแสดงและจำหน่ายสินค้า จากสถานสงเคราะห์คนพิการการรุณยเวศน์ และการสาธิตการจักสานตะกร้า โดยศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 8 ด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก