ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สุรินทร์ แจ้งเปิดบริการสายด่วนคนพิการหมายเลข 1479 “ได้งาน เข้าถึงสิทธิ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

วันที่ลงข่าว: 02/09/13

จังหวัดสุรินทร์ แจ้งเปิดบริการสายด่วนคนพิการหมายเลข 1479 “ ได้งาน เข้าถึงสิทธิ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เปิดบริการสายด่วนคนพิการหมายเลข 1479 “ได้งาน เข้าถึงสิทธิ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” เพื่อเป็นช่องทางในการรับแจ้งการช่วยเหลือทุกเรื่องจากคนพิการ โดยเป็นหมายเลขที่ให้บริการตอบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคนพิการและครอบครัว เพื่อให้คนพิการได้รับทราบสื่อกลางการช่วยเหลือคนพิการด้านต่างๆ ซึ่งอาจช่วยให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตหรือช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้มากขึ้น ซึ่งมีจำนวน 10 คู่สาย โดยสามารถปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคนพิการได้ ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก