ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รมว.พัฒนาสังคมฯ ระบุพร้อมดูแลเด็กกำพร้า-หญิงหม้าย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อย่างเต็มที่

วันที่ลงข่าว: 02/09/13

รมว.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดยะลา มอบนโยบาย สั่งดูแลเด็กกำพร้า-หญิงหม้าย รวมกว่า 7 พันคน

เมื่อเวลา 13.30 น. นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะได้เดินทางมาร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่ 5 จชต. รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของ สนง.พัฒนาฯ พร้อมมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติงานในพื้นที่ โดยมี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา

รมว.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยก่อนเข้าร่วมประชุมว่า ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับทางตำรวจ ทหาร และ ศอ.บต. ได้ประชุมหารือแล้วเห็นว่าในส่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เข้ามาเยียวยาและดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ โดยเฉพาะเด็กกำพร้าจากสถานการณ์ใต้ ทั้งหมดมีจำนวน 5 พันกว่าคน นอกจากนั้นยังเป็นแม่หม้ายอีก 2 พันกว่าคน ที่ผ่านมา ก็พบปัญหาความว้าเหว่ ความขาดโอกาส ที่เป็นเรื่องสำคัญที่จะมาให้โอกาสและเป็นกำลังใจให้ทุกคน ให้มีพลังที่จะเดินหน้าทำงานต่อไป โดยเฉพาะเด็กที่กำพร้าในพื้นที่ 3 จังหวัด

โดยหลังรับฟังบรรยายสรุป รมว.กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ได้เดินทางไปยังเทศบาล ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบปะกลุ่มแม่บ้าน 2 วัฒนธรรม พร้อมทั้งมอบ นค.3 ทางด่วน จำนวน 59 ราย มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส จำนวน 300 ราย มอบรถเข็นผู้พิการ จำนวน 20 ราย มอบสิ่งของครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 41 ครอบครัว และเปิดตลาดนัดชุมชนยุโป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก