ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มอบอะลูมิเนียมผลิตขาเทียม

วันที่ลงข่าว: 26/08/13

กรมควบคุมมลพิษ มอบอะลูมิเนียม 50 ตัน ให้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน
นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวภายหลังมอบอะลูมิเนียม 50 ตัน ให้แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน และเดินหน้ารับบริจาคอะลูมิเนียม ช่วยเหลือผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ว่า โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการรับบริจาคอะลูมิเนียม รวมถึงร้านรับซื้อของเก่าในโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียวทั่วประเทศด้วย ที่ช่วยบริจาคเข้ามูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อใช้เป็นต้นทุน
ในการจัดทำอุปกรณ์ขาเทียมต่อไป โดยประชาชนร่วมโครงการได้ด้วยการรวบรวมมาบริจาคตามจุดรับบริจาคต่างๆ หรือบริจาคผ่านทางไปรษณีย์ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ไม่เกิน 5 กิโลกรัม) และจ่าหน้ากล่องถึงโครงการเรียกคืนอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400.

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ วันที่ 26 สิงหาคม 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก