ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าฯ ยะลา นำส่วนราชการในพื้นที่ออกให้บริการเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน

วันที่ลงข่าว: 23/08/13

วันที่ 22 ส.ค. 56  เวลา 11.00 น. นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นางอนงค์ศรี สิมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ได้นำส่วนราชการในพื้นที่ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ภายใต้ยุทธศาสตร์ รวมพลังสร้างสุข รุกการพัฒนา ปวงประชาปลอดภัย ที่โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยมีนายปรีชา ชนะกิจกำจร นายอำเภอยะหา ผู้บังคับหน่วยกำลังทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดยะลา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ ผู้นำศาสนา นักเรียน และ ประชาชน ในอำเภอเมืองยะหาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีที่จังหวัดยะลาได้มาร่วมปฏิบัติงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และการจัดหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ภายใต้ยุทธศาสตร์ รวมพลังสร้างสุข รุกการพัฒนา ปวงประชาปลอดภัย ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งการหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ในครั้งนี้ นอกจากจะนำส่วนราชการต่าง ๆ มาให้บริการแก่ประชาชนแล้ว ยังถือเป็นการพบปะเยี่ยมเยียน สอบถามทุกข์สุขความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน เพื่อที่จะได้รับทราบปัญหา ความต้องการและกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป ซึ่งการออกบริการครั้งนี้ ยังได้ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จึงเป็นโอกาสดีที่ประชาชนใน อำเภอยะหา และข้างเคียง จะได้รับการตรวจรักษา และได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ยังมีบริการของหน่วยงานอื่นๆ เช่น คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , การบริการซ่อมเครื่องใช้ ไฟฟ้า , บริการตัดผม , จำหน่ายสินค้าราคาถูก , การนำวิชาการความรู้ด้านกฎหมาย และให้คำแนะคำปรึกษาด้านคดีความต่างๆ การรับสมัครงาน รวมทั้งการนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่คนชรา คนยากจน และคนพิการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวอีกว่า จังหวัดยะลามีนโยบายมุ่งเน้นขจัดความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในทุกกรณี หากพี่น้องประชาชนเห็นว่า ตนเองหรือญาติพี่น้องไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ขอให้ แจ้งผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทุกเรื่อง ซึ่งปัจจุบันนี้มีศูนย์ดำรงธรรมและศูนย์ยะลาสันติสุขที่ดูแลเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษ สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ของจังหวัดยะลา เป็นโครงการหนึ่งที่จะเสริมสร้างความรัก ความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับพี่น้องประชาชน โดยหวังว่าความรัก ความเข้าใจจะนำไปสู่ความสมานฉันท์ และสร้างสรรค์สังคมสันติสุขต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก