ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กาชาดขอนแก่น มอบผ้าห่มกันหนาวและชุดนักเรียนแก่เด็กในถิ่นทุรกันดาร อ.เวียงเก่า

วันที่ลงข่าว: 22/08/13

นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นจัดโครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา ปี 2556 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือผู้พิการและโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่อาศัย ”เฮือนกาชาด” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันนี้ (21 ส.ค. 56) ที่อำเภอเวียงเก่า โดยมอบชุดนักเรียน จำนวน 100 ชุด ชาย 50 ชุด หญิง 50 ชุด ผ้าห่มกันหนาว 20 ชุด

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก