ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ร้อยเอ็ด ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่นที่ พอ.สว ครั้งที่ 14

วันที่ลงข่าว: 22/08/13

จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ บ้านมะยาง ต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ได้พระราชทานพระอนุญาตให้จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัด แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ บรมราชชนนี (ลำดับที่ 53) คณะกรรมการ พอ.สว.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้กำหนดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2556 ครั้งที่ 14 ขึ้น โดยมีส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด นำข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำงานบริการออกไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมที่ให้บริการ ประกอบด้วย การตรวจรักษาโรคทั่วไป การบริการด้าน ทันตกรรม การให้บริการนวดแผนไทย การมอบถุงยังชีพ และไม้เท้า สำหรับผู้สูงอายุหรือพิการ การทำหมันสุนัขและแมว การฉีดวัคซีน ยาคุมกำเนิด รักษาสัตว์ป่วย การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่และศูนย์เรียนรู้ ICT เคลื่อนที่ ของสำนักงาน กศน.ร้อยเอ็ด และความรู้อื่นๆ อีกจำนวนมาก จึงขอเชิญ ประชาชน ตำบลเมืองน้อย อ.ธวัชบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงไปรับบริการดังกล่าว

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก