ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรีและเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ พระแม่แก้วของแผ่นดิน 81 พรรษา องค์ราชินี

วันที่ลงข่าว: 21/08/13

วันที่ 20 ส.ค.56 ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรีและเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “พระแม่แก้วของแผ่นดิน 81 พรรษา องค์ราชินี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 โดยจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ เด็กพิการ จำนวน 132 คน อีกทั้งได้มอบเงินทุนสมทบจากสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จำนวน 20,000 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมของสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรี โดยมีนายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นางสายฝน บุญญานุสาสน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี และส่วนราชการในจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก