ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กฟผ.ชวน"ติ๊ก เจษฎาภรณ์" นำทีมอาสาสมัครจับคู่ผู้พิการ ปลูกป่าต้นน้ำที่เขายายเที่ยง

วันที่ลงข่าว: 19/08/13

วันที่ 18 สิงหาคม ที่บริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์หมู่บ้านเขายายเที่ยง  ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับสภากาชาดไทย และสถานีวิทยุคลื่นกรีนเวฟ FM 106.5 ได้นำอาสาสมัครที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งผู้พิการทางสายตาจำนวน 44 คู่ เดินทางไปปลูกป่าบริเวณอ่างเก็บนำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคอง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ภายใต้โครงการปลูกป่า กฟผ. ปี 2556 เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการรักษาและฟื้นฟูต้นน้ำ โดยมีดีเจอ้อย นภาพร และ “ติ๊ก” เจษฎาภรณ์ ผลดี ดารานักแสดง นำคณะปลูกป่าในครั้งนี้ด้วย ซึ่งต้นไม้ที่นำมาปลูกครั้งนี้เป็นต้นพะยูง เนื่องจากปัจจุบันเริ่มหมดไปจากป่าธรรมชาติ เนื่องจากถูกลักลอบตัดไปขายเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงได้นำต้นกล้าไม้พะยูงกว่า 200 ต้น มาปลูกภายในป่าอนุรักษ์ของหมู่บ้านเขายายเที่ยง ซึ่งจะมีชาวบ้านช่วยดูแลให้เป็นอย่างดี

 

ทั้งนี้  นางสุทัศนีย์ ไวยนิยา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม กฟผ. กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ ใช้ชื่อว่า “ความรัก ความฝัน ความหวังป่า” โดยให้ผู้ฟังกรีนเวฟจับคู่กับผู้พิการทางสายตา ร่วมทำความดีปลูกป่าต้นน้ำ ซึ่งเป็นหัวใจของอ่างเก็บน้ำลำตะคอง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักธรรมชาติมากขึ้น และอยากร่วมกันฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้วย ซึ่งครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากดารานักแสดงชื่อดัง ติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี มาเป็น Brand Ambassador โครงการปลูกป่า กฟผ. ประจำปี 2556 เนื่องจากเป็นดาราที่อุทิศตน ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และป่าไม้ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของสังคม สามารถสื่อสารให้ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมกันดูแลรักษาป่าไม้ด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก