ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โสตศึกษาเปิดค่ายติวเข้มกีฬาเทควันโด คาราเต้-โด และวูซูให้เด็กนักเรียนพิการหูหนวกก้าวสู่แชมป์กีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติ ปี 2556

วันที่ลงข่าว: 19/08/13

โสตศึกษาเปิดค่ายติวเข้มกีฬาเทควันโด คาราเต้-โด และวูซูให้เด็กนักเรียนพิการหูหนวกก้าวสู่แชมป์กีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติ ปี 2556

นายพิเชษฐ์ สุทธิศิริวัฒนะ รองประธานสภาองค์การบริการส่วนจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมทักษะการแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด ที่หอประชุมโรงเรียนโสตศึกษาสุรินทร์ ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายบุญรักษ์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก) เพื่อพัฒนานักกีฬาคาราเต้-โด สู่ความเป็นเลิศในการแข่งขันระดับชาติ และเพื่อแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ทัศนะคติ แนวทางการพัฒนาขั้นสูง ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2556 การฝึกซ้อมเริ่มตั้งแต่เวลา 05.00 -22.00 น. โดยมีวิทยาการจากสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทยเป็นผู้ฝึกสอน มีนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก) และนักเรียนปกติ ให้ความสนใจเข้ารับการฝึกอบครม กว่า 80 คน จากจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ ยโสธร นครพนม และโรงเรียนโสตศึกษาสุรินทร์

นายบุญรักษ์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า การฝึกคาราเต้-โด เพื่อการแข่งขัน เนื่องจาก นายพัฒนา พันโน หรือครูเม่น ผู้ฝึกสอนสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย ได้มาประสานว่าอยากจะฝึกนักเรียนที่หูหนวกให้เล่นกีฬา เทควันโด วูซู คาราเต้-โด โดยเป็นการสอนฟรีเป็นวิทยาทาน ซึ่งได้เริ่มการฝึกซ้อมเมื่อเดือน มิถุนายน 2556 โดยกำหนดฝึกในทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันพุธ ในการฝึกแต่ละวันจะมีลูกศิษย์ของครูเม่น เข้าร่วมฝึกด้วย คราวละ 20-30 คน มีการสอบทักษะโดยคณะวิทยาการจากสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย และวันนี้เป็นคณะวิทยากรจากสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย ซึ่งการฝึกในวันนี้จะเป็นการฝึกทักษะเพื่อความเป็นเลิศในกีฬาคาราเต้-โด เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาแห่งชาติ ปี 2556 มีนักกีฬาเข้าร่วมการฝึกจำนวน 80 คน จากจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ ยโสธร นครพนม และโรงเรียนโสตศึกษาสุรินทร์ ใช้เวลาการฝึกซ้อม 3 วัน ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2556 นักกีฬาบางคนติดทีมชาติแล้วและติดทีมกีฬาเยาวชนแล้วก็มี ส่วนนักกีฬาของโรงเรียนโสตศึกษาสุรินทร์เพิ่งฝึกจึงมีนักกีฬาเพียง 20 คน ชาย 12 คน หญิง 8 คน โดยจะทำการฝึกแบบเข้มข้นในกีฬา 3 ประเภท คือ กีฬาคาราเต้-โด เทวันโดและกีฬาวูซู โดยจะเน้นการฝึกเหมือนการแข่งขันจริง

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก