ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พมจ.ร้อยเอ็ด เชิญร่วม ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ลงข่าว: 19/08/13

พมจ.ร้อยเอ็ด เชิญร่วม ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 17 ส.ค. นี้ นางนนทินี เพ็ชญไพศิษฐ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่าคณะกรรมการบริหารชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด (อพม) และเครือข่ายได้ร่วมกันจัดทำผ้าป่าสามัคคี เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ของจังหวัดสุดท้าย

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิดศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคจตุปัจจัยสมทบทุนร่วมทำบุญทอดผ้าป่าตามกำลังศรัทธา ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 ตรงกับวันขึ้น 11 ค่ำเดือน 9 เวลา 08.00 น. รวบรวมต้นผ้าป่า ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เวลา 10.30 น. พิธีทอดผ้าป่าและถวายภัตตาหารเพล โดยมี พระครูวิมลบุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์เสร็จแล้วเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมเจ้าภาพทอดผ้าป่า ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตามวันและเวลา ดังกล่าว

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก