ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

แนะ นศ.ไทยเข้าอาเซียนต้องมีประสบการณ์จริง

วันที่ลงข่าว: 16/08/13

ผอ.​กอง​เศรษฐกิจ กรม​อาเซียน กระทรวง​การ​ต่าง​ประเทศ แนะนิสิต​นักศึกษา​ควร​มอง​ให้​ไกล​กว่า​อาเซียน ชี้ต้อง​เรียนรู้​ทั้ง​ภาษา​อังกฤษ ภาษา​อาเซียน จีน ญี่ปุ่น หนุนเดินทางไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศ...
นาย​ผ่าน​ภพ ปลั่ง​ประยูร ผอ.​กอง​เศรษฐกิจ กรม​อาเซียน กระทรวง​การ​ต่าง​ประเทศ  กล่าว​ถึง​การ​เคลื่อน​ย้าย​นิสิต​นักศึกษา​จาก​การ​เข้า​สู่​ประชาคม​อาเซียน ใน​ปี พ.ศ.2558 ใน​งาน​เปิด​โครงการ​ค่าย​อาเซียน ของ​สำนักงาน​คณะ​กรรมการ​การ​อุดมศึกษา ที่​คณะ​ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัยว่า อยาก​ให้​นิสิต​นักศึกษา​และ​คน​ไทย​ทั่วไป​ตระหนัก​ว่า เรา​ได้​ร่วมมือ​กับ​ประเทศ​ใน​กลุ่ม​อาเซียน​มา​หลาย​ปี อาทิ การ​เปิด​เสรี​ทางการ​ค้า  การ​ทำ​เอฟ​ที​เอ  เป็นต้น  จึง​ทำให้​เกิด​การ​แข่ง​ขัน​สูง เมื่อ​รวม​เข้า​ประชาคม​อาเซียน การ​แข่ง​ขัน​ก็​จะ​สูง​มาก​ขึ้น การ​เคลื่อน​ย้าย​แรงงาน​ก็​จะ​คล่องตัว​มาก​ขึ้น นิสิต​นักศึกษา​ควร​มอง​ให้​ไกล​กว่า​อาเซียน เพราะ​ขอบเขต​การ​ลงทุน​และ​ความต้องการ​บุคลากร ใน​ประเทศ​อาเซียน จะ​เป็น​ธุรกิจ​ข้าม​ชาติ​นอกเหนือ ​จาก  10  ประเทศ​จาก​อาเซียน โดย​มา​จาก​ทวีป​ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น บัณฑิต​ไทย​อาจ​ต้อง​เรียนรู้​ทั้ง​ภาษา​อังกฤษ ภาษา​อาเซียน จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น
นาย​ผ่าน​ภพกล่าว​ต่อว่า โดย​ส่วนตัว  เห็น​ว่า การ​ส่งเสริม​การ​ศึกษา​ให้​กับ​นิสิต​นักศึกษา จะ​ต้อง​เปิด​โอกาส​ให้​เด็ก​ไทย​ได้​เรียน​จาก​ประสบการณ์​จริง​จาก​การ​เดินทาง​ไป​ต่าง​ประเทศ​ให้​เห็น​บ้านเมือง​เขา​ด้วย​ตน​เอง ไม่​ใช่​อ่าน​หนังสือ​เท่านั้น การ​แลกเปลี่ยน​นิสิต​นักศึกษา 1 เทอม ของ AUN คิด​ว่า​ยัง​ไม่​พอ น่า​จะ​มาก​กว่า 1 เทอม โดย​เวียน​กัน​ไป​ใน​ประเทศ​ต่างๆ ประเทศ​ละ 1 เทอม เพราะ​ใน​อนาคต​หาก​เรา​จะ​ลงทุน​ใน​ประเทศ​นั้น   เรา​ต้อง​มี​เพื่อน  มี​เครือ​ข่าย​และ​ยัง​ต้อง​เคย​เดินทาง​ไป​ประเทศ​นั้นๆ ก่อน​ด้วย.

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ วันที่ 15 สิงหาคม 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก