ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม มอบสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อการศึกษา

วันที่ลงข่าว: 15/08/13

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม มอบสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อการศึกษา ให้กับนักเรียนพิการ จำนวน 91 ราย หวังพัฒนาศักยภาพเด็กพิการและกระจายโอกาสทางการศึกษา

ที่ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสงคราม นายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานส่งมอบสิ่งอำนวยความสะดวก และสื่อทางการศึกษา(บัญชี ก.) สำหรับนักเรียนพิการในจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 16 โรงเรียน 91 ราย โดยมีนางกัญยา เคหารมย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการและกระจายโอกาสทางการศึกษา เด็กพิการสามารถใช้ในการฝึกทักษะต่าง ๆ สิ่งอำนวยความสะดวก และสื่อทางการศึกษา(บัญชี ก.) ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 66 เครื่อง แบบโน้ตบุ๊ค จำนวน 13 เครื่อง,คอมพิวเตอร์แบบ ออล อิน วัน 4 เครื่อง ,เครื่องเล่น ดีวีดี จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเด็กพิการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวด้วยว่า เด็กพิการเหล่านี้ควรได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีความสามารถตามศักยภาพที่มีอยู่และสามารถที่จะอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข ในอนาคตคิดว่าแนวโน้มการศึกษาพิเศษไทย จะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ เพราะรัฐให้ความสำคัญจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก