ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สองหน่วยงานรัฐ ร่วมกับภาคเอกชน จัดงาน นัดพบแรงงานคนพิการ เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้คนพิการ

วันที่ลงข่าว: 15/08/13

สองหน่วยงานรัฐ ร่วมกับภาคเอกชน จัดงานนัดพบแรงงานคนพิการ เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้คนพิการ และสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการปฎิบัติตามกฎหมาย

นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ ไกรวัฒนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนางสาวบุษา จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายสื่อสารสารองค์กร บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอปอเรชั่น จำกัด ร่วมแถลงข่าวการจัดงานนัดพบแรงงานคนพิการ "สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจ ชีวิตมีสุข" วันที่ 4-5 กันยายนนี้ บริเวณลาน EDEN ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์ ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. โดยนายประวิทย์ กล่าวว่า กรมการจัดหางาน มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม ซึ่งผู้พิการก็เช่นกัน กรมการจัดหางาน ต้องเร่งสร้างงานให้มีรายได้เลี้ยงดูตนเองได้ หากผู้พิการและญาติไม่สะดวก ที่จะเดินทางมาร่วมงานในวันดังกล่าว สามารถไปสมัครงาน หรือสอบถามสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนี้ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ พ.ศ.2540 กำหนดให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 100 คนขึ้นไปต้องจ้างผู้พิการ 1 คน ซึ่งส่งผลให้ในปีนี้สถานประกอบการต่างๆทั่วประเทศต้องจ้างผู้พิการกว่า 47,000 คน แต่มีเพียง 19,221 คนเท่านั้นที่เข้าถึงการมีงานทำ

ด้านนายอนุสรณ์ กล่าวว่า จากตัวเลขผู้พิการกว่า 1.3 ล้านคน เป็นวัยแรงงานกว่า 7 แสนคน มีการประกอบอาชีพ 2.6 แสนคน ไม่ได้ประกอบอาชีพกว่า 4.3 แสนคน ช่วยเหลือตนเองไม่ได้อีก 2.2 พันคน จึงอยากให้ผู้พิการและญาติไปร่วมงาน เพื่อเข้าถึงตำแหน่งงานและสวัสดิการต่างๆ ที่ควรได้รับ รวมไปถึงได้รับทราบว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่พร้อมให้ความช่วยเหลือให้การพัฒนาศักยภาพให้ผู้พิการมีงานทพหรือช่วยเหลือตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระสังคม ทั้งนี้สถานประกอบการที่จ้างผู้พิการ หรือ ส่งเสริมอาชีพให้ผู้พิการ สามารถนำค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่าด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก