ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทานผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดตาก

วันที่ลงข่าว: 01/08/13

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดให้รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย อันเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยใน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เป็นผู้ปฏิบัติงานแทนพระองค์อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเทศบาลนครแม่สอด จำนวน 2,000 ชุด เพื่อช่วยเหลือด้านการยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากอุทกภัยในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หลังเกิดฝนตกหนักส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเมยไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร์ในเขตเทศบาลนครแม่สอด และหมู่บ้านตามแนวชายแดนไทย-พม่า นอกจากนี้ยังได้อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ผู้สูงอายุ และคนพิการ ราษฎรผู้ประสบภัย รวมทั้งครูโรงเรียนบ้านทะเด๊ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยด้วย 

 

โอกาสนี้ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้เปิดเผยถึงเหตุอุทกภัยในอำเภอแม่สอดว่า มีพื้นที่ประสบภัย 9 ตำบล 90 หมู่บ้าน 20 ชุมชน ประชาชนเดือนร้อนกว่า 50,000 คน ขณะที่สถานการณ์ล่าสุดระดับน้ำในเขตเทศบาลนครแม่สอดเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ส่วนที่ตลาดริมเมยและหมู่บ้านตามแนวชายแดนระดับน้ำลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ 1-2 เมตร โดยมวลน้ำกำลังเคลื่อนตัวไปที่อำเภอแม่ละมาด จังหวัดตาก

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก