ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เหล่ากาชาดกาฬสินธุ์ จัดสร้างบ้านพักอาศัยให้เด็กหญิงกตัญญูดูแลพ่อที่ป่วยเป็นอัมพาต

วันที่ลงข่าว: 31/07/13

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการสังกัดกรมการปกครองที่มีระยะการรับราชการครบ 20 ปีบริบูรณ์ และมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องการทำความดีแก่เด็กหญิงยอดกตัญญูที่ดูแลพ่อพิการ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ที่ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและนายอำเภอ ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 โดยมีนายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการสังกัดกรมการปกครองที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติราชการครบ 20 ปีบริบูรณ์โดยมีความรู้ ความสามารถ และมีธรรมาภิบาล ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยและในโอกาสเดียวกันนี้นายสุวิทย์ สุบงกฎ ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องการทำความดีแก่ น้องนุ่น หรือเด็กหญิงสุภาพร ญาณสิทธิ์ อายุ 11 ปี อยู่บ้านเลขที่ 117 บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 13 ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นเด็กที่มีความกตัญญูดูแลพ่อที่ป่วยเป็นอัมพาต เป็นเวลา 3 ปี ในด้านการช่วยเหลือนั้น ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการ ภาคเอกชน หลายภาคส่วนต่าง ๆ ได้ช่วยเหลือไปเบื้องต้นแล้วและทางเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จะได้สร้างบ้านพักอาศัยให้ตามแบบของวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ราคาประมาณ 100,000.-บาท

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก