ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการ “รวมใจใส่เสื้อดอกบานชื่น ถวายพระพร” และร่วมบริจาคสั่งจองเสื้อสลักรูปดอกบานชื่นถวายพระพร

วันที่ลงข่าว: 30/07/13

นายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ปฏิบัติงานแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า คณะอาสาสมัครจัดหาทุนตามโครงการพระราชดำริฯ เพื่อมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ได้จัด “โครงการร่วมใจใส่เสื้อดอกบานชื่นถวายพระพร” ขึ้น เพื่อเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมสร้างกุศลจิตต่อสังคมผู้พิการทางด้านสติปัญญาที่ยากไร้ ด้วยการสั่งจองเสื้อสลักรูปดอกบานชื่น ในการนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดจำหน่ายเสื้อโปโลในราคาตัวละ 399 บาท และเสื้อประเภทคอกลมและคอวีในราคาตัวละ 199 บาท ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดและสั่งจองได้โดยตรงที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โทรศัพท์หมายเลข 0-854-457440 ,0-2245-2643 โทรสาร 0-2246-8329

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก