ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่ลงข่าว: 30/07/13

 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2556  นางวณี จิวะรังสรรค์ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางพรรณี สิทธิการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช นางเสาวลักษณ์ แหละบัง ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวนางสาวสุนิตา สมมาตร ที่บ้านเลขที่ 312 หมู่ 1 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช หลังได้รับแจ้งจากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ว่า นางสาวสุนิตา สมมาตร ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ อำเภอเชียรใหญ่ และเป็นเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับความเดือดร้อน บิดาเสียชีวิต มารดาพิการแขน-ขาข้างซ้ายอ่อนแรง ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ รวมทั้งได้รับความเดือดร้อนในการเดินทางไปโรงเรียน ไม่มีรถโดยสารประจำทางวิ่งผ่านระหว่างบ้านกับโรงเรียน ทำให้ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านการศึกษา และสภาพจิตใจ

สำหรับ นางสาวสุนิตา สมมาตร เป็นนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปัจจุบันได้รับทุนการศึกษา ปีละ 3,000 บาท อาศัยอยู่กับนางจิระพร บัวขาว อายุ 63 ปี ประกอบอาชีพค้าขาย มีรายได้พอประทังชีวิต และนางวิลาวรรณ สมมาตร อายุ 35 ปี ซึ่งพิการแขน-ขาข้างซ้ายอ่อนแรง ขณะที่บิดาเสียชีวิตไปประมาณ 5 ปี ได้รับความเดือดร้อนทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการศึกษา การดำรงชีวิตประจำวัน และค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลของมารดา ซึ่งต้องเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสนี้ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินสดบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเงินช่วยเหลือในนามผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมสั่งการให้องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียกเข้าไปดูแลเรื่องความต้องการของมารดาที่ขอทำงานที่ศูนย์เด็กเล็กใกล้ ๆ บ้าน เพื่อพอมีรายได้ในการเลี้ยงครอบครัวและเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร ซึ่งสามารถทำงานเขียนหนังสือ ใช้คอมพิวเตอร์ และดูแลเด็กเล็กได้ เนื่องจากจบการศึกษาปฐมวัย และเป็นครูสอนหนังสือมาก่อน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก