ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการศูนย์ 3 วัย ร่วมใจถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ลงข่าว: 29/07/13

จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการศูนย์ 3 วัย ร่วมใจถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๑ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

 

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2556) ที่ศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวมะม่วงสองต้น ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ 3 วัย ร่วมใจถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๑ พรรษา และกล่าวคำถวายพระพร ในนามของพสกนิกรชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ในโอกาสนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารฯ จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นายวัชระ เกตุแก้ว, นางสาวกนกวรรณ นิตย์พราน, นายพงศธร พิมพ์เสานา และนางสาวอลิศร สว่างวงศ์ ซึ่งเป็นนักเรียนทุนพระราชทานที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และมีความกตัญญูกตเวที จากนั้นมอบอุปกรณ์ทำการเกษตรให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวดบ้านน่าอยู่ใต้ร่มพระบารมีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มอบอุปกรณ์ช่วยในการเดินสำหรับคนพิการ จำนวน 2 ราย และมอบอาหารสุขภาพสำหรับแม่ตั้งครรภ์ ที่เป็นสมาชิกศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวมะม่วงสองต้น จังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมการบริการนวดผ่าเท้าของศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการนครศรีธรรมราช การบริการเสริมสวยฟรีของโรงเรียนกรทิพย์ การออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด และเยี่ยมชมศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวมะม่วงสองต้น 

 

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวมะม่วงสองต้น จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น และสมาชิกศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวมะม่วงสองต้น ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๑ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณและประชาชนทั่วไป ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีผ่านกิจกรรมและการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึกความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก