ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษ มรม. เสวนาการจัดการความรู้จากเกษตรอินทรีย์

วันที่ลงข่าว: 29/07/13

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดงาน Show & Share เวทีเสวนาการจัดการความรู้จากเกษตรอินทรีย์ และตลาดนัดชุมชน คนพิการ ครอบครัวคนพิการ ร่วมกับชุมชนเป็น 1 ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดโครงการ Show & Share เวทีเสวนาการจัดการความรู้จากเกษตรอินทรีย์ และตลาดนัดชุมชน คนพิการ ครอบครัวคนพิการ ร่วมกับชุมเป็น 1 ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ อาคาร 11 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนได้นำเสนอผลผลิตให้เป็น ตลาดสีเขียว การเป็นสถานที่ในการเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้บริโภค ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านข้อมูล การบอกกล่าวเรื่องราววิถีการดำเนินชีวิต ระหว่างเกษตรกร

 

สำหรับภายในงานได้จัดให้มีเวทีเสวนาการจัดการเรียนรู้ หรือที่เรียกว่า Show and Share การเรียนรู้ทางด้านเกษตรอินทรีย์ ฐานการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ การเผาถ่านสกัดน้ำส้มควันไม้ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำน้ำหมักสมุนไพร น้ำหมักจากมูลสัตว์เพื่อไล่แมลง การปลูกผักปลอดสารพิษ แปลงผักถาวร และการขยายพันธุ์พืชเพื่อการตลาด ซึ่งมีเกษตรกรจากชุมชนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ อีกทั้งยังได้จัดให้มีการจัดจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์จากชุมชน รวมทั้งผักปลอดสารพิษด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก