ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ จัดกิจกรรม เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม นำนักเรียนโรงเรียนวัดดอนจั่นกว่า 350 คน ชมภาพยนตร์รอบพิเศษ เรื่อง epic บุกอาณาจักรคนต้นไม้

วันที่ลงข่าว: 25/07/13

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ จัดกิจกรรม เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม นำนักเรียนโรงเรียนวัดดอนจั่นกว่า 350 คน ชมภาพยนตร์รอบพิเศษ เรื่อง epic บุกอาณาจักรคนต้นไม้ เพื่อเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้นอกห้องเรียน และสร้างแรงบันดาลใจ นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานกล่าวถึงกิจกรรม เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม ของ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ซึ่งจัดให้นักเรียนโรงเรียนวัดดอนจั่น จำนวน 352 คน พร้อมครูผู้ดูแล 15 คน มีโอกาสชมภาพยนตร์รอบพิเศษ เรื่อง epic บุกอาณาจักรคนต้นไม้ ที่ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พร้อมมอบถุงอุปกรณ์เครื่องเขียนและของที่ระลึกจากผู้สนับสนุน โดยกล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กในพื้นที่ที่ไม่มีความพร้อมในการชมภาพยนตร์ในโรงชมภาพยนตร์ดีดี ช่วยเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ เติมเต็มประสบการณ์นอกห้องเรียน สร้างสรรค์พัฒนาการ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความสุข รอยยิ้มให้กับเด็ก เพื่อเติบโตเป็นเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังของสังคมไทยในอนาคตต่อไป มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 เพื่อมุ่งเน้นด้านการช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและคนพิการ เป้าหมายการดำเนินการ 3 ปีแรก นำเด็กด้อยโอกาสเข้าชมภาพยนตร์ให้ได้ 100,000 คน สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเขียน 100,000 ชุด และผู้สูงอายุ 15,000 คน ทุกสาขาในเครือเมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ภายหลังเปิดตัว มีเด็กที่มีโอกาสเข้าชมภาพยนตร์แล้วกว่า 6,000 คน มอบอุปกรณ์เครื่องเขียนแล้วกว่า 6,000 ชุด นำผู้สูงอายุเข้าชมภาพยนตร์แล้ว 3,200 คน

นอกจากนี้ จะสร้างห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียน สำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ปีละ 10 โรงเรียน และสนับสนุนทุนการศึกษา ปีละ 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก