ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดอุทัยธานี ออกหน่วยเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ลงข่าว: 19/07/13

วันที่ 18 ก.ค.56 เวลา 09.00 น. นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำส่วนราชการ ออกหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี เพื่อให้ส่วนราชการนำงานในหน้าที่ ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชกับหน่วยงานระดับจังหวัด

สำหรับจังหวัดอุทัยธานีมีกำหนด ออกหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เดือนละครั้ง เพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลที่ได้มุ่งเน้นการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการดูแลทุกข์สุขและรับทราบปัญหาของประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นำงานในหน้าที่ความรับผิดชอบออกไปให้บริการประชาชนถึงในตำบล หมู่บ้าน/ชุมชน เช่น งานด้านทะเบียน การสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ต่อทะเบียนรถยนต์ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการด้านเสริมสวย ตัดผม บริการรับจดทะเบียนคนพิการ จำหน่ายสินค้าราคาถูก รวมทั้งนำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ไปแจกจ่ายเพื่อเป็นการสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส มอบพันธุ์ปลาให้เกษตรกร มอบทุนการศึกษา และจักรยานให้นักเรียนนอกจากนั้นแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและหัวหน้าส่วนราชการได้เดินเยี่ยมชมการให้บริการของหน่วย และประชาชนที่ไปรับบริการในครั้งนี้ด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก