ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบแว่นตาเพื่อเด็กนักเรียนชนบท 225 ราย ฉลองครบรอบ 120 ปีสภากาชาดไทย

วันที่ลงข่าว: 19/07/13

 

วันที่ 18 ก.ค.56 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาสลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานในการมอบแว่นสายตาเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ของจังหวัดยะลา จำนวน 225 ราย เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 120 ปี สภากาชาดไทย โดยมีนางอนงค์ศรี สิมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ส่วนราชการ คณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ผ่านการคัดกรองจากคณะครู ของแต่ละอำเภอ เข้ารับการตรวจวัดสายตาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อประกอบแว่น เข้าร่วมรับมอบ ซึ่งประกอบด้วยเด็กนักเรียนจาก อ.เมืองยะลา จำนวน 36 ราย , อ.กรงปินัง จำนวน 3 คน , อ.กาบัง จำนวน 17 คน , อ.ยะหา จำนวน 25 ราย , อ.รามัน จำนวน 37 ราย , อ.บันนังสตา จำนวน 25 ราย , อ.ธารโต จำนวน 19 ราย , อ.เบตง จำนวน 41 ราย และในเขตเทศบาลนครยะลา จำนวน 22 ราย รวมทั้งสิ้น 225 ราย

นางอนงค์ศรี สิมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา กล่าวว่า โครงการมอบแว่นสายตาเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครอบ 120 ปี สภากาชาดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านสายตา สามารถมองเห็นและอ่านหนังสือได้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีขวัญกำลังใจในการเรียน และเป็นการสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของสภากาชาดไทย ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ยังเป็นการสนองนโยบายวาระของจังหวัดยะลา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เด็กพิการ เด็กที่ถูกทอดทั้ง คนพิการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก