ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ชมรมคนพิการเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อคนพิการ “เมาไม่ขับ งดเหล้าเข้าพรรษา”

วันที่ลงข่าว: 19/07/13

วันที่ 18 ก.ค.56 นายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อคนพิการ “เมาไม่ขับ งดเหล้าเข้าพรรษา” ที่ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยมีนายกิตชัย กิตติคุณ ประธานชมรมคนพิการเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้แทนชุมชน ผู้ขับรถโดยสารสองแถว คนพิการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 130 คน เข้าร่วมกิจกรรม

นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ(UN) ประกาศให้ ปี ค.ศ.2011-2020 เป็นทศวรรษการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน จากสถิติอุบัติเหตุทางถนนเดือนกรกฎาคม 2554 พบว่าความเสียหายที่เกิดจากบุคคล (เสียชีวิต) ชาย 318 หญิง 86 คน มูลค่าความเสียหาย 22,872,334 บาท สาเหตุหลัก คือ เมาแล้วขับ ซึ่งจากการที่ชมรมคนพิการฯ จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้ถึงภัยอันตรายจากการเมาแล้วขับ นำความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เผยแพร่เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นการแสดงถึงความมีน้ำใจ มีจิตอาสา ทำเพื่อสังคมส่วนรวม ที่จะลดความเสียหายการเสียชีวิต ลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดคนที่จะต้องพิการ

ด้านนายกิตชัย กิตติคุณ ประธานชมรมคนพิการเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ชมรมคนพิการเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราได้จัดโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อคนพิการ “เมาไม่ขับ งดเหล้าเข้าพรรษา” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดอุบัติเหตุ ลดคนที่จะต้องพิการเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกและสร้างความตื่นตัวให้กับประชาชนทั่วไป หยุดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท และเพื่อสร้างกุศลด้วยการงดเหล้าตลอดช่วงเข้าพรรษา นอกจากนี้ยังจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ภัยอันตรายจากการเมาแล้วขับ มีมากกว่าที่คิด” และความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย จากมูลนิธิเมาไม่ขับและสำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราอีกด้วย

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก