ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กาชาดขอนแก่นจัดโครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษา

วันที่ลงข่าว: 18/07/13

โครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนอาหารกลางวัน และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะดำเนินการตามโครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา ในปี 2556 ณ โรงเรียนบ้านโกน้อย ม.6 ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น จากนั้นนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปมอบบ้านตามโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่ สร้างเฮือนกาชาด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2556 หลังที่ 13 ณ บ้านเลขที่ 127 ม.5 บ้านห้วยโป่ง ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

พร้อมกันนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นพร้อมคณะ ได้มอบรถสามล้อโยกให้กับนายสง่า บัวชม บ้านเลขที่ 107 ม.2 ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น และมอบรถเข็นฯ ให้กับนายธนายุทธ สุดรัก บ้านเลขที่ 113 ม.9 ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือผู้พิการ ปี 2556 ถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทางกาชาดมอบกลับมาให้กับผู้ที่เดือดร้อน ซึ่งเงินที่ได้มาจากการจัดงานกาชาดประจำปีและคืนมาสู่ผู้ที่เดือดร้อน ซึ่งทุกเดือนทางเหล่ากาชาดขอนแก่นก็มีกิจกรรมออกไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อนโดยตลอด

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก