ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เด็กพิการจีนเข้าไม่ถึงการศึกษา

วันที่ลงข่าว: 17/07/13

ปักกิ่ง - ฮิวแมนท์ไรท์วอชเปิดเผยรายงานว่า เด็กที่เป็นผู้พิการมากกว่า 1 ใน 4 ของจีนถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเรียนในโรงเรียน แม้จะสามารถพิสูจน์ว่าสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมด้านกายภาพและการเรียนรู้ได้ก็ตาม ขณะที่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กพิการในโรงเรียนมีน้อยมากจนถึงไม่มีอยู่เลย นอกจากนี้ครูผู้สอนก็ไม่ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสม ทั้งนี้รายงานดังกล่าวถูกเผยแพร่หลังกระทรวงศึกษาธิการจีนมีรายงานก่อนหน้านี้ว่ามีเด็กพิการชาวจีนราว 28 เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้เรียนอยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับ ขณะที่เด็กพิการที่ได้เข้าเรียนสูงกว่า 72 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ (เอพี)

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก