ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี กำหนดจัดให้บริการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่แก่ผู้พิการขาขาด

วันที่ลงข่าว: 16/07/13

โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี กำหนดจัดให้บริการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่แก่ผู้พิการขาขาด ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ในวันที่ 4 - 9 สิงหาคม 2556 เพื่อถวายเป็นราชกุศลในวาระวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ทั้งนี้ จึงขอเชิญผู้พิการขาขาดที่มีความประสงค์จะทำขาเทียมฟรี โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา และสิทธิการรักษา ลงชื่อที่กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู อาคาร 8 ล่าง ในวันและเวลาราชการ หรือที่คุณสาริณี รั้งจันทึก หมายเลขโทรศัพท์ 080-4899923 ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เมื่อครบจำนวน 200 ขา จะปิดรับรายชื่อผู้พิการ ซึ่งมูลนิธิขาเทียมจะพิจารณาทำขาเทียมให้เฉพาะผู้พิการที่แจ้งชื่อทำขาเทียมไว้ล่วงหน้าเท่านั้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก