ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ติดตั้งลิฟท์ที่สถานีรถไฟฟ้าแก่ผู้พิการ

วันที่ลงข่าว: 16/07/13

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการปรับปรุงสาธารณูปโภค ติดตั้งลิฟท์ที่สถานีรถไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ

จากภาวะที่เร่งรีบของคนเมืองในปัจจุบัน ส่งผลให้ความมีน้ำใจให้กัน ไม่ว่าจะให้กับเด็ก สตรี หรือคนชรา นับวันจะยิ่งลดน้อยถอยลงไป ขณะที่สิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ที่ให้กับผู้พิการ ต้องยอมรับว่ามีน้อย ซึ่งเรื่องนี้ กรุงเทพมหานคร ได้เล็งเห็นถึงปัญหาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้สูงอายุ จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงสาธารณูปโภคขึ้น ด้วยการติดตั้งลิฟท์ที่สถานีรถไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการในการเดินทางโดยสารรถไฟฟ้า บีทีเอส โดยร่วมมือกับ บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นางสาวตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงความคืบหน้าการติดตั้งลิฟท์สำหรับคนพิการในเส้นทางหลักที่เหลือ ว่า กรุงเทพมหานครเร่งติดตั้งลิฟท์สำหรับคนพิการบนรถไฟฟ้า บีทีเอส เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการครบทุกสถานี จำนวน 111 ตัว คาดจะเสร็จทั้งหมดปลายปี 2557

ด้าน ผู้พิการทางร่างกายที่มาใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส เห็นว่า เป็นเรื่องดีที่กรุงเทพมหานครจะเร่งดำเนินการติดตั้งลิฟท์ให้กับผู้พิการ เนื่องจากแต่ละวันมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนพิการด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะระบบคมนาคม ถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะได้อยู่ในสังคมแห่งความเจริญนี้ได้อย่างเท่าเทียมกับคนที่มีร่างกายปกติ ซึ่งที่ผ่านมา คนพิการได้แสดงให้เห็นแล้วว่า มีศักยภาพมากพอที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้เดินหน้าต่อไป เฉกเช่นกับคนทีมีร่างกายปกติ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก