ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เชิญชวนประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมจัดซื้อผลไม้ เพื่อมอบบ้านพักคนชรา-คนพิการ

วันที่ลงข่าว: 04/07/13

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เชิญชวนประชาชนซื้อผลไม้ มอบให้บ้านพักคนชรา-คนพิการ เพื่อช่วยระบายผลไม้ล้นตลาด

นายผดุง ลิ้มเจริญรัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จากปัญหาผลไม้ตามฤดูกาลล้นตลาด ส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ำ กระทรวงมหาดไทย จึงได้หามาตรการช่วยเหลือ ด้วยการหาช่องทางระบายผลผลิต ขณะที่หน่วยงานอื่น ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้วย โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดซื้อผลไม้ในพื้นที่ประสบปัญหา มอบให้บ้านพักคนชรา, โรงเรียนและสถานที่ดูแลคนพิการ รวมทั้งบ้านพักเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย จะเป็นคนกลางประสานหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจซื้อผลไม้ อย่างไรก็ตาม เห็นว่า การจัดงานโอท็อป ชวนชิมและผลไม้ไทย ที่เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. - 4 ก.ค.นี้ ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยสามารถช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ทั่วประเทศ ในการะบายผลผลิตอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ กระทรวงฯ ยังมีแนวคิดที่จะนำผลไม้ไปจำหน่ายในโครงการศูนย์แสดงสินค้า จำหน่ายและกระจายผลิตภัณฑ์โอท็อปใต้ทางด่วนในอนาคตด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก