ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คณะกรรมการกีฬาจังหวัดมหาสารคามมีมติเห็นชอบเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ในปี 2559

วันที่ลงข่าว: 04/07/13

คณะกรรมการกีฬาจังหวัดมหาสารคามมีมติเห็นชอบเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ในปี 2559 ส่วน ดร.ยิ่งยศ อุดรพิมพ์ ก็ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคามอีก 1 สมัย 2 ปี ในการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2556 ที่ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีนายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะประธานคณะกรรมการกีฬาจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ผู้แทนสโมสรไลน์ออนมหาสารคาม ผู้แทนภาคธุรกิจ เอกชน และนายกสมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ได้มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้จังหวัดมหาสารคาม เสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ในปี 2559 เนื่องจากเห็นว่าจังหวัดมหาสารคาม มีความพร้อมในเรื่องของสนามจัดการแข่งขัน , บุคลากรด้านกีฬา และความสนใจของประชาชนต่อการเล่นกีฬา โดยเฉพาะแรงผลักดันที่สำคัญ คือ การที่จังหวัดมหาสารคาม ประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 29 ในต้นปี 2556 ที่ผ่านมาอย่างงดงาม ในการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

ในครั้งนี้ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบผลการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคาม แทน ดร.ยิ่งยศ อุดรพิมพ์ ที่ดำรงตำแหน่งครบวาระว่า ผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคามอีกสมัย คือ ดร.ยิ่งยศ อุดรพิมพ์ โดยจะอยู่ในวาระอีก 2 ปี นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดมหาสารคามยังมีมติเห็นชอบให้สมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคามจัดส่งนักกีฬาคนพิการ จำนวน 16 คน รวม 2 ชนิดกีฬา คือ เปตองและกรีฑา ในนามจังหวัดมหาสารคาม ไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 23 รอบคัดเลือกภาค 3 ระหว่างวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2556 ณ จังหวัดนครราชสีมา และเห็นชอบให้ความร่วมมือจังหวัดร้อยเอ็ด ในการขอความร่วมมือจังหวัดมหาสารคามเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ระหว่างวันที่ 2 – 12 กันยายน 2556 โดยจะมาจัดการแข่งขันที่ จังหวัดมหาสารคาม รวม 3 ชนิดกีฬา คือ กีฬาว่ายน้ำ และรักบี้ ฟุตบอล ณ สนามของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกรีฑา ณ สนามสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก