ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กศน.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกึ่งโฮมสคูล

วันที่ลงข่าว: 04/07/13

วันที่ 3 มิ.ย.56 นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิด“โครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกึ่งโฮมสคูลเพื่อคนพิการ” โดยมี นายพยุงศักดิ์ บำรุงรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้จัดการแผนกกิจการสัมพันธ์ บริษัทอีสวอท์เตอร์ ผู้บริหารสถานศึกษา ,คณะครูผู้สอนคนพิการ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมณ โรงแรมแกรนด์รอยัล พลาซ่า อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ กศน. กล่าวว่า การจัดโครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกึ่งโฮมสคูลเพื่อคนพิการ เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน ครูผู้สอนคนพิการ และบุคลกรที่เกี่ยวข้อง กับคนพิการให้มีความรู้ความเข้าใจและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับคนพิการเพื่อให้สามารถร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับคนพิการได้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว จะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสได้เรียนรู้ในชุมชนทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งจะเป็นแนวทางการส่งเสริมให้ระบบการศึกษาของประเทศมีความสมบูรณ์รวมทั้งจะช่วยพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและคุณภาพของประชาชนอีกด้วย

ด้านนายพยุงศักดิ์ บำรุงรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับคนพิการ สามารถร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับคนพิการได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพโดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยครูผู้สอนคนพิการ 60 คน ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลคนพิการ 20 คน และผู้เกี่ยวข้อง 10 คน

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก