ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.หนองคาย อำเภอท่าบ่อประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับอำเภอเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

วันที่ลงข่าว: 03/07/13

วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร หมู่ 4 ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายอนุรัฐ ไทยตรง นายอำเภอท่าบ่อ เป็นประธานจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการบริหารงานระดับอำเภอ (กบอ.) ครั้งที่ 7/2556 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการบริหารงานระดับอำเภอ (กบอ.) รวมทั้งสื่อมวลชนเข้าร่วมในการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมนายอำเภอท่าบ่อได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับข้าราชการที่ย้ายมาใหม่คือนายพิเชษฐ สุวรรณประภา พัฒนาการอำเภอสังคมย้ายมาดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าบ่อ

ส่วนนายพงศ์สันต์ พงษ์สุพรรณ พัฒนาการอำเภอท่าบ่อย้ายไปดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย นายอำเภอท่าบ่อได้ขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ที่ได้เข้าร่วมกิกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2556 ที่ผ่านมา ในส่วนของวาระการประชุมนายอำเภอท่าบ่อได้กล่าวประชาสัมพันธ์โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี การติดตามผลการดำเนินงานนโยบายของรัฐบาลและของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย โดยเฉพาะนโยบาย 5รัก การขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ตามแนวปฏิบัติการติดตราสัญลักษณ์ OSCC L ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เพื่อช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ การระบาดของโรคไข้เลือดออก นายอำเภอท่าบ่อได้กำชับให้สาธารณสุขอำเภอท่าบ่อรณรงค์อย่างเข้มข้นเพื่อลดอัตราผู้ป่วยในพื้นที่รวมทั้งกำจัดแหล่งอาศัยของยุงลาย รวมทั้งการเตรียมงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2556 และประเด็นสำคัญคือการปรับโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2555/56 นายอำเภอท่าบ่อได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับเกษตรกร และนายอำเภอท่าบ่อได้ขอให้ทุก อปท.ในพื้นที่เตรียมพร้อมรับอุทกภัย-วาตภัย เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก