ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

องคมนตรีมอบรางวัลคนดีศรีลพบุรี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555

วันที่ลงข่าว: 01/07/13

ชมรมรักลพบุรีได้สรรหาบุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น สร้างสรรค์งานที่เป็นประโยชน์ สร้างชื่อเสียงแก่จังหวัดลพบุรีและสังคมทั่วไป สามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น สมควรแก่การยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นคนดีศรีลพบุรี

เช้าวันนี้ (30 มิถุนายน 2556) ที่หอประชุมวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่คนดีศรีลพบุรี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555 โดยมีนายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ ซึ่งชมรมรักลพบุรีได้จัดโครงการโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่สร้างคุณความดี สร้างผลงานที่มีคุณประโยชน์หรือสร้างชื่อเสียงแก่จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ คณะกรรมการชมรมได้คัดเลือกมาจำนวน 8 สาขา คือสาขานักบวชได้แก่พระครูสุวัฒน์ จันทโชติ เจ้าคณะอำเภอโคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี สาขาเยาวชนได้แก่ น.ส.สลิลทิพย์ บุญเลิส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี สาขาเกษตรกรรม ได้แก่ นางสุริยา เลิศสรานนท์ เกษตรกร อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี สาขาผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ นวัตกรรมและช่างฝีมือ ได้แก่ นายนิติพงษ์ ห่อนาค นักประพันธ์เพลง กรุงเทพมหานคร สาขากีฬาและนันทนาการ ได้แก่ น.ส.สุดสายฝน ยอดผา นักกีฬาแบดมินตันคนพิการ สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ น.ส.กอแก้ว เพชรบุตร โรงเรียนกำจรวิทย์ อ.เมือง จ.ลพบุรี สาขาหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี สาขาหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ มูลนิธิพระธรรมญาณมุนี(ทองย้อย กิตติทินโน) อ.เมือง จ.ลพบุรี

ทั้งนี้ พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี กล่าวว่า เป็นโอกาสที่ดีที่ชมรมรักลพบุรีได้จัดกิจกรรมที่ดีมากที่คัดเลือกบุคคลแบบอย่างที่ดีมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนได้นำแบบอย่างมาใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาสังคมและบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก