ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สสส.และเครือข่ายแอลกอฮอล์ เตรียมขยายเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปยังกลุ่มจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ

วันที่ลงข่าว: 01/07/13

คณะกรรมาธิการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สสส. และเครือข่ายแอลกอฮอล์ 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เตรียมขยายเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปยังกลุ่มจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ คาดเริ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้ในเดือนกันยายนนี้

นายสุปรีดา อดุลญานนท์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. กล่าวถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งสสส. ร่วมกับคณะกรรมาธิการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดขึ้นวันนี้ (29 มิ.ย.56) เป็นวันสุดท้ายที่จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีอัตรานักดื่มสุราสูงที่สุดในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนอายุ 15 - 19 ปี ว่า วันนี้จะเป็นการประชุมกลุ่มย่อยรายจังหวัด คือ พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ ลำปาง และน่าน เพื่อกำหนดกรอบการทำงาน ร่างแผนยุทธศาสตร์จังหวัด เลือกหน่วยงานจัดการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นระบบ ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน นอกจากนี้ จะมีการพิจารณาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปยังพื้นที่อื่น ๆ แบ่งเป็น 8 กลุ่มจังหวัด เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของภาคประชาชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และประกอบแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น คาดว่าจะเริ่มขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ได้ในเดือนกันยายนนี้

ปัจจุบันคนไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 17 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นเยาวชนอายุ 15 - 24 ปี เกือบ 2 ล้าน 5 แสน และยังมีนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่าร้อยละ 2 ต่อปี ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนและผู้หญิง

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก